Certifikovaní majstri spŕch

V rámci našich pravidelných školení sme v spolupráci s nemeckým výrobcom Pauli and Sohn, GmbH (P&S) vyškolili ďalších Majstrov sklenených spŕch.

 V priebehu trojdňového školenia sme účastníkom predstavili výrobcu P&S a jeho výrobné procesy súvisiace s kvalitou a bezpečnosťou jeho produktov. Postupne sme si prešli jednotlivé rady sprchových pántov: Farfalla, Papillon, Pillango, Flinter, Flamea, Flamea+ a Fluture a ich výhody/nevýhody pre jednotlivé stavebné riešenia. Učili sme sa na chybách iných a analyzovali sme reklamácie a príčiny ich vzniku. Venovali sme sa právnym normám, ktoré sa vzťahujú na sprchy. V praktickej časti si účastníci mohli namontovať malú sprchu a osvojiť správne zastrihávanie tesnení sklenenej sprchy.

 V nadväznosti na tieto vedomosti sme sa venovali prezentácii pracovných postupov pri zameriavaní sklenených spŕch a spracovaní výkresov. Špeciálnu pozornosť mali 5-uholníkové a oblúkové sprchy. Ukázali sme, ako pracovať so Zameriavacími protokolmi* - ako jednoduchým vyplnením sa dá prepracovať od zamerania, v ktorom na nič nezabudnete až po objednávku skla.  

Ďalším bodom školenia bola simulácia rozhovoru so zákazníkom pri tvorbe a spracovaní finálneho návrhu riešenia sprchového kúta. Po praktickej stránke sme zmontovali sprchovací kút na tréningových moduloch - presne uloženie skla, správne špáry, správne zastrihovanie tesnenia apod.


Školenie bolo ukončené preskúšaním získaných vedomostí a následnému odovzdávaniu certifikátov. 

V hodnotení školenia sme opäť obstáli veľmi dobre o čom svedčí získané ohodnotenie obsahu na 1,16. Pozitívne reakcie na školenia nás motivujú k tomu, aby sme v tejto aktivite pokračovali. Pre ďalšie školenia sledujte náš web, Newsletter, Facebook.

* Zameriavaci protokol je dostupný len pre klientov s aktívnym KRAUS KONTOM. Ak máte záujem sa zaregistrovať teraz kliknite tu.