Dôležité upozornenie

Vážený zákazníci – priatelia,

účinky pandémie sú v našom priemysle čoraz zreteľnejšie. Zvyšovanie cien surovín na jednej strane a nedostatok surovín na druhej strane nám ako dodávateľovi hliníkových profilov priniesli nové výzvy.

Cena hliníka stúpla od januára do apríla 2021 o 29 percent.

Po primerane stabilných cenách v prvej polovici roku 2020 ceny pokračovali v raste až do decembra 2020. V prvom štvrťroku 2021 došlo k skutočnej cenovej explózii. Podľa oznámení z priemyslu možno očakávať ďalšie zvyšovanie cien, aj keď nie je možné odhadnúť, aký bude ich rast. Okrem toho sme konfrontovaní s nedostatkom surovín.

Dodacie lehoty sa zvyšujú! Podľa odborníkov sa táto situácia ešte viac skomplikuje. Na základe existujúcich dohôd sa nám aj napriek zvyšujúcim sa nákladom podarilo udržať naše ceny doteraz stabilné. Avšak teraz sme nútení z uvedených dôvodov ceny upravovať.

Analyzovali sme každú položku a vypočítali sme ju čo najpresnejšie, aby sme pre vás udržali čo najnižšie zvýšenie ceny. Situáciu budeme naďalej pozorne monitorovať a informovať vás o situácii v oblasti obstarávania.

Žiadame vás, aby ste tiež vysvetlili situáciu a dôvody vašim zákazníkom. Môžete si byť istí, že urobíme VŠETKO, aby sme vám ponúkli očakávané služby, a našu schopnosť dodávať.

Ďakujeme za pochopenie, že musíme upraviť naše predajné ceny z dôvodu zvýšených nákladov na materiál. Sme si istí, že spolu s vami, ako partner, prekonáme toto špecifické obdobie.

V nádeji, že Vás budeme môcť čoskoro opäť osobne navštíviť, zostávame s láskavým pozdravom Váš KRAUS Glas Beschlaege, s.r.o.