Katalóg spŕch už pre každého

Komunikácia so zákazníkmi je pre nás prvoradá. V priebehu roka 2015 je našim zámerom sprehľadniť ponúkaný sortiment a spracovať slovenské verzie všetkých katalógov našich partnerov v ucelených tematických blokoch. Súbežne s vytváraním katalógov bude dochádzať aj k prestavbe webovej stránky a postupnému zverejňovaniu produktov a ich cien.

Ako prvý v poradí predstavujeme katalóg Kúpeľne v novom dizajne.

Katalóg sa zameriava na konečného zákazníka – užívateľa kúpeľne, ktorému ponúka všeobecný prehľad dostupných riešení a poskytuje možnosť zakúpenia jednotlivých komponentov potrebných pre jeho realizáciu. V rukách odborníka sa z katalógu stáva sprievodca počas dizajnovania finálneho riešenia, ako aj efektívny pomocník pri spracovaní objednávky produktov. Katalóg plne nahrádza doteraz platné slovenské verzie katalógov Sprchy a Komponenty sprch.

V priebehu prvého štvrťroka budeme vydávať technické katalógy pre jednotlivé rady produktov v slovenskom jazyku, zameranú pre tých, čo vidia hlbšie do problematiky a aktívne pracujú s jednotlivými kovaniami. Nájdete v ňom nielen technické výkresy, ale aj ďalšie dôležité informácie súvisiace s montážou produktov.

 Stiahnuť katalógPrezrieťObjednať katalóg

Nasledujúce mesiace ponúkame možnosť bezplatného doručenia plnofarebného výtlačku tohto katalógu. Stačí, ak nám zašlete svoj názor k jeho elektronickej verzii a my zabezpečíme distribúciu podľa požiadaviek uvedených v elektronickej objednávke. Katalóg v tlačenej verzii bude k dispozícii v mesiasoch apríl/máj 2015.

Veríme, že nový katalóg Kúpeľne pomôže zefektívniť prácu, či už pri návrhu alebo pri realizácii ponúkaných riešení.