Registrácia

Registrácia ako partner

Partnerské konto je pre obchodných partnerov ktorí nami ponúkané produkty pravidelne používajú. Umožňuje získať prístup ku partnerským veľkoobchodným cenám, technickým informáciám a online ponukám.

Partnerské konto zákazníka aktivujeme až po preverení údajov uvedených v registrácii.


PRIHLASOVACIE ÚDAJE


VAŠE ÚDAJE


ÁNO - týmto udeľujem súhlas